AD (728x60)

Categories

About us

Thứ Hai, tháng 10 23, 2006

Macbeth- Shakespears

Share & Comment
Vở kịch quá quen thuộc của đại văn hào William Shakespears. Phiên bản tiếng Anh nguyên gốc, không lược bỏ. Click here !

Nhân tiện nói thêm, Kurama sẽ post thêm một số link khác đến nhiều tac phẩm nổi tiếng phiên bản tiếng Anh trong thời gian tới. ( Vd: Gone With The Wind, Uncle Tom's Cabin,...).Ai quan tâm y đón xem.
Sayonara!

Kurama-kun.
Tags: ,

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

0 đánh giá:

 

Popular Content

Hello! We’re Fenix Creative Photo Studio

Recent Posts

Why to Choose RedHood?

Copyright © Trang Văn Học Trẻ | Designed by Templateism.com | Published by GooyaabiTemplates.com